Doordat MCH 'van, voor en door huisartsen' is, staat de huisarts er nooit alleen voor. De MCH-community komt fysiek samen, zoals op de nascholingen en de klinische navormingsavonden. MCH-leden kunnen zelf de koers van MCH mee bepalen en kiezen voor projecten waarin ze willen investeren en een meerwaarde zien.

Door het systeem van door- en terugverwijzing creëren we een nauwe samenwerking tussen huisarts, patiënt en arts-specialist. Dit is een essentieel onderdeel van onze duurzame zorgverlening.