Wie kan er jou bijstaan in de uitoefening van je patiëntenrechten?

Soms wil je dat iemand jou in het ziekenhuis kan bijstaan in verband met je gezondheidstoestand. Of dat iemand je rechten opneemt, als je dat zelf niet meer kan. Daarvoor kan je beroep doen op een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger.

Een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie omtrent zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht. Meer informatie vind je op http://www.patientrights.be.

Wie kan jou vertegenwoordigen?

Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die alleen maar de patiënt bijstaat.