De pre-analytische fase is essentieel voor goed en kwaliteitsvol laboratoriumonderzoek.
Deze fase is de fase tussen het vaststellen van een medisch probleem waarvoor een laboratoriumonderzoek noodzakelijk is en de eigenlijke analyse op het laboratorium.
Een aanzienlijk deel hiervan speelt zich af buiten de muren van het laboratorium.