Renovatie MCH Leuven

Info en bereikbaarheid tijdens elke fase

Tijdens de werken zorgen we ervoor dat je op elk ogenblik MCH vlot en veilig kan bereiken. Bovendien trachten we de hinder van de werken voor patiënten en bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

De werken gebeuren gefaseerd, in de eerste fase blijft de ingang van MCH bereikbaar. Afhankelijk van de fase waarin de renovatiewerken zich bevinden, brengen we jou op de hoogte over de bereikbaarheid van MCH.

Het project zal gefaseerd over een termijn van 25 maanden uitgevoerd worden. In het voorjaar van 2023 zijn de bouwwerken afgerond. Na realisatie zal de toekomstgerichte en energiezuinige campus in Leuven een meerwaarde vormen voor patiënten, bezoekers en medewerkers. We blijven inzetten op bereikbaarheid maar ook op groen in de stad. Met de renovatie beoogt MCH om in hartje Leuven laagdrempelige, sociaal brede en duurzame zorgverlening te kunnen blijven aanbieden.

MCH New
Achteraanzicht MCH Leuven

Startschot van onze totale renovatie

Fase 1 is gestart, het echte werk is ondertussen volop aan de gang. Aan de buitenkant van het gebouw werd op het gelijkvloers het schrijnwerk vervangen en wordt er gebouwd aan een nieuwe blok van consultatieruimtes voor de vernieuwde polikliniek.

De afbraakwerken zijn ondertussen achter de rug. Nu worden de nutsvoorzieningen gelegd. Alle kantoren van de administratieve diensten werden op de tweede verdieping afgebroken en worden gerenoveerd als laboruimte. In de loop van de maand maart wordt er over twee verdiepingen heen een paternosterkast geïnstalleerd, een geautomatiseerde lift-schuifkast waarin de voorraad gebruiks- en verbruiksmaterialen voor labo en pick-up zullen opgeslagen worden. In deze eerste fase wordt ook een extra nieuwe derde verdieping gebouwd op het bestaande gebouw, waarin alle technische installaties onder worden gebracht. De eerste fase van de renovatie zal lopen tot midden juli 2021.

Fase 2: Ingang MCH Leuven wijzigt tijdelijk

Voor een vlot en veilig verloop van de renovatiewerken zal in fase 2 de ingang via de Maria Theresiastraat afgesloten worden. Patiënten en bezoekers vinden onze nieuwe ingang via de parking of de voetgangersgang naast hotel Binnenhof. Signalisatie helpt om de nieuwe, tijdelijke ingang vlot te vinden.

  • Nieuwe hoofdingang: aan de achterkant van de polikliniek, op de binnenkoer.
  • Verhuis MCH stalen- en brievenbus naar Studio 2 - Justus Lipsiusstraat 40/0001

Start werken en verhuis stalen- en brievenbus: vanaf 26 juli 2021 tot eind februari 2022

Realisatie: met de werken op het gelijkvloers zorgen we voor een nog betere en veiligere zorgverlening. We bouwen een vernieuwde centrale hal met patio, consultatieruimtes en wachtzaal waar het ontspannen en gezellig vertoeven is. Vanuit de patiëntenparking komt er een gebruiksvriendelijkere toegang tot MCH.