MCH is een Medisch Centrum van, Voor en door Huisartsen. Ontstaan in 1966 en opgericht door visionaire huisartsen met als doel huisartsen te ondersteunen in de zorgverlening voor hun patiënten en de samenwerking met arts-specialisten te verbeteren.

Wie aan MCH denkt, zal zich spontaan onze poliklinieken of laboratorium voor de geest halen. Meer dan dat weerspiegelt MCH een visie op zorg waarin de huisarts in zijn fundamentele rol erkend en ondersteund wordt. Daarnaast vormt MCH een plek waar patiënten op een laagdrempelige manier terecht kunnen voor betaalbare en deskundige zorg.

Huisartsen ondersteunen en kwalitatieve zorg leveren aan patiënten zijn onze doelen. Onze poliklinieken, laboratorium en ons niet-medisch aanbod voor huisartsen (‘Focus’) zijn de middelen om dit te realiseren. Door de gerichte door- en terugverwijzing, een vlotte doorloopflow en korte wachttijden kunnen wij de zorg efficiënt en effectief organiseren. Samenwerking tussen huisarts, arts-specialist en patiënt is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Dat gebeurt allemaal op een plaats die toegankelijk, vertrouwd en comfortabel aanvoelt.

MCH start vanuit het principe van “de juiste zorg op de juiste plaats”

Het garanderen van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg vormt vandaag een belangrijke uitdaging. Door de juiste zorg op de juiste plaats aan te bieden, kan de zorg efficiënter en effectiever georganiseerd worden. MCH focust op de meer gespecialiseerde zorg die dichtbij de patiënt, buiten de ziekenhuiscontext kan gebeuren. Door het systeem van verwijzing naar de specialist en terugverwijzing naar de huisarts krijgt de patiënt een gerichtere zorgverlening en wordt het zorgproces rond de patiënt opgebouwd. Op deze manier wordt overconsumptie van zorg vermeden. De huisarts blijft aan het stuur in de opvolging van de patiënt. De nauwe samenwerking tussen huisarts en arts-specialist is een essentieel onderdeel van deze duurzame zorgverlening.

Door de laagdrempeligheid, toegankelijkheid, korte wachttijden en vlotte doorlooptijd vinden patiënten hun weg naar MCH. De korte communicatielijnen tussen huisarts en specialist zorgen ervoor dat de patiënt het gevoel krijgt dat de huisarts bijna real-time mee volgt wat er met hem gebeurt.

MCH brengt gespecialiseerde zorg op verwijzing van de huisarts dicht bij de patiënt

We hebben twee poliklinieken, in Leuven en Wezembeek-Oppem, waar ruim 120 arts-specialisten en paramedici raadpleging houden in diverse disciplines op verwijzing van de huisarts. Beide campussen beschikken over een dienst radiologie en een prikcentrum. Bij radiologie kan je terecht voor verschillende onderzoeken: klassieke radiologie, mammografie, botdensitometrie en echografie. In onze prikcentra doen we staalafnames (bloed, urine, sperma, speeksel,...).

Een labo op maat van de huisarts en zijn patiënt

MCH staat bekend om haar state-of-the-art laboratorium in de disciplines hematologie, microbiologie en klinische chemie met een uitgebouwd logistiek systeem voor staalophaling en een digitaal aanvraag- en rapporteringssysteem. Bloedafname en laboanalyses in het MCH-prikcentrum zijn enkel mogelijk met een aanvraagformulier - op papier of digitaal - van je (huis)arts en na afspraak.