Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de facturen van de maand oktober.
Hierdoor ontvang je twee keer een factuur voor hetzelfde onderzoek.
Het spreekt voor zich dat je de factuur maar 1 keer betaalt. Onze excuses voor het ongemak.

MCH werd opgericht door een groepje visionaire huisartsen met als doel huisartsen te ondersteunen in de zorgverlening voor hun patiënten en de samenwerking met de arts-specialisten te verbeteren.

Van dit idee groeide een laboratorium, op maat van de huisarts, en 2 poliklinieken waar patiënten op verwijzing van de huisarts terecht kunnen. Aangevuld met niet-medische ondersteuning (o.a. nascholing) voor huisartsen vormt dit het drieledige aanbod voor huisartsen en patiënten.

MCH start vanuit het principe van “de juiste zorg op de juiste plaats”. Het garanderen van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg vormt vandaag een belangrijke uitdaging. Door de juiste zorg op de juiste plaats aan te bieden, kan de zorg efficiënter en effectiever georganiseerd worden. MCH focust op de meer gespecialiseerde zorg die dichtbij de patiënt, buiten de ziekenhuiscontext kan gebeuren. Door het systeem van verwijzing naar de specialist en terugverwijzing naar de huisarts krijgt de patiënt een gerichtere zorgverlening en wordt het zorgproces rond de patiënt opgebouwd. Op deze manier wordt overconsumptie van zorg vermeden. De huisarts blijft aan het stuur in de opvolging van de patiënt. De nauwe samenwerking tussen huisarts en arts-specialist is een essentieel onderdeel van deze duurzame zorgverlening.

Door de laagdrempeligheid, toegankelijkheid, korte wachttijden en vlotte doorlooptijd vinden patiënten hun weg naar MCH. De korte communicatielijnen tussen huisarts en specialist zorgen ervoor dat de patiënt het gevoel krijgt dat de huisarts bijna real-time mee volgt wat er met hem gebeurt.

Verbinding
Verbinding
Toegankelijk
Toegankelijk
Kwaliteit en deskundigheid
Kwaliteit en deskundigheid
Geborgen
Geborgen