Raadpleging

Tarief 2024

Diëtiek

1e consultatie

€ 75,86

2e consultatie

€ 48,28

3e consultatie

€ 34,48

Diabetes

Kom je in aanmerking voor een voortraject of een zorgtraject diabetes, dan heb je recht op een jaarlijkse tussenkomst van het RIZIV. Infomeer bij jouw huisarts.

Ziekenfondsen

Sommige ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor de begeleiding van een diëtist. Informeer bij jouw ziekenfonds.

Psychologie

Consultatie

€ 72,01

Consultatie

€ 80,19

Eerstelijnspsychologie

Kom je in aanmerking voor eerstelijnspsychologie, dan heb je recht op een tussenkomst van het RIZIV. Informeer bij jouw huisarts.

Ziekenfondsen

Sommige ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor de begeleiding van een psycholoog. Informeer bij jouw ziekenfonds.

Neuropsychologie

Neuropsychologische diagnostiek

€ 110,08

Neuropsychologische diagnostiek

€ 259,02

Diagnostisch bilan bij vermoeden van dementie

Het RIZIV voorziet eenmalig de terugbetaling van een beperkt diagnostisch bilan (RIZIV nomenclatuur 477573, aangerekend via een arts-specialist in de neurologie, psychiatrie of geriatrie).

De arts-specialist kan een uitbreiding van het diagnostisch bilan aanvragen bij de neuropsycholoog. Dit gedeelte is niet terugbetaald door het RIZIV en is ten laste van de patiënt. Tarief € 110,08

Podologie

Consultatie

€ 43,57

Instrumentele behandeling

€ 58,09

Ziekenfondsen

Sommige ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor de tussenkomst van een podoloog. Informeer bij jouw ziekenfonds.

Tabakstop

Begeleiding rookstop

Er is een tussenkomst voor tabakstop vanuit de verschillende regio’s in België (de gewesten). Informeer je via onderstaande link:

Op welke financiële tussenkomsten heb je recht? | Tabakstop