Wat doet de ombudsdienst

Mocht je niet tevreden zijn over één of meerdere aspecten van onze zorgverlening, dan bespreek je dit best zo snel mogelijk met de betrokkenen (arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers).

Een goed gesprek lost vaak al veel op. Indien dit niet lukt om welke reden dan ook, kan je contact opnemen met de ombudsdienst om een klacht of opmerking door te geven. je ervaringen en feedback helpen ons immers om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Ook voor vragen en inlichtingen rond patiëntenrechten en plichten kan je bij de ombudsdienst terecht. Je kan ook de website Patientrights raadplegen.

Wat mag je van de ombudsdienst verwachten?

De ombudsdienst is beschikbaar voor:

  • Vragen
  • Problemen
  • Suggesties
  • Klachten

De ombudspersoon behandelt je vraag of klacht steeds vertrouwelijk en vanuit een neutrale positie en is steeds gebonden aan het beroepsgeheim. Zij treedt op als neutrale persoon, die bemiddelt tussen de verschillende partijen, zonder een standpunt in te nemen. Zij probeert echter wel via bemiddeling een oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien je niet tevreden bent met dit resultaat zal zij jou doorverwijzen naar externe instanties die je kunnen helpen met de verdere klachtafhandeling.