Conventiestatus arts-specialisten

Aan de polikliniek MCH zijn zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde arts-specialisten verbonden. De conventiestatus van elke arts-specialist wordt weergegeven in het specialistenoverzicht.

  • Een geconventioneerde arts hanteert de officieel vastgelegde tarieven van het RIZIV.
  • De niet-geconventioneerde arts kan boven het officieel vastgelegde tarief nog een ereloonsupplement aanrekenen, een bedrag dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds.

Labo

  • Het laboratorium van MCH werkt aan geconventioneerde tarieven.
  • Dit betekent dat er geen supplementen of administratieve kosten worden aangerekend.

Honorariumsupplement

Volgende supplementaire erelonen worden aangerekend indien je op raadpleging gaat of een onderzoek ondergaat bij een niet-geconventioneerde arts.

  • Bij een raadpleging in de polikliniek: 14,74 EUR
  • Bij een radiologisch onderzoek: 15,33 EUR of 18,87 EUR afhankelijk van uitgevoerde onderzoeken