Onderstaande documenten bieden informatie over de afname van specifieke stalen. U kunt deze ook afdrukken om met uw patiënt mee te geven.

Bloedafname

Voor informatie over het geschikte type recipiënt bij bloednames verwijzen we graag naar de labogids.

Microbiologie

Opsporen occult bloed

  • Afname faecesstaal voor iFOBT test (NL, FR, EN)

24-uurs urinecollectie

Semenonderzoek

Cytologisch onderzoek (APO)

Wetenschappelijk onderzoek

De patiënt aanvaardt dat restmateriaal na de uitvoering van de gevraagde analyses geanonimiseerd gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek, gedurende max. 1 jaar. Indien geen weigering kenbaar is gemaakt, veronderstelt dit een akkoord. De weigering kan via het elektronisch aanvraagformulier in Lab Online, of manueel op het papieren aanvraagformulier, kenbaar gemaakt worden.

Het gebruik en de bewaring van dat materiaal gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan het labo of de medisch directeur.