Nieuwe techniek : digitale tomosynthese (3D) in MCH Leuven

Eén van de nieuwe investeringen in 2022 is de mammografie met tomosynthese. De digitale tomosynthese van de borst is een nieuwe bijkomende mammografische techniek om borstkanker beter en in een nog vroegtijdiger stadium te kunnen detecteren.

Indicaties voor tomosynthese

In MCH wordt op dit ogenblik een tomosynthese opname in aansluiting met de gewone of 2D-mammografie uitgevoerd, dus als een extra onderzoek naast de mammografie, bij de volgende indicaties :

  • als klinisch een nodule wordt gevoeld;
  • als op de klassieke mammografie een verdachte opaciteit wordt weerhouden;
  • als er een persoonlijke voorgeschiedenis is van maligniteit.

Gedetailleerde resultaten

De borst wordt op dezelfde manier samengedrukt zoals bij een gewone mammografische opname, maar de opname duurt langer, namelijk maximum 20 seconden, dit gezien er meerdere coupes doorheen de borst worden in beeld gebracht. Tijdens deze opnamen beweegt de buis over een hoek van 50°.

Vanuit de bekomen gegevens berekent en reconstrueert de computer daarna beelden. Wanneer die beelden samengelegd worden, bekomt men een 3D-beeld, bestaande uit een opeenvolging van meerdere 2D-beelden, telkens met een dikte van +/- 1 mm in de borst. Zo ontstaat er een hele beeldenset per borst. De radioloog scrolt door deze opeenvolgende opnamen, beeld per beeld.

Deze opnametechniek biedt tal van voordelen

  • Borstkankers die anders verborgen blijven door weefseloverlapping, worden nu gemakkelijker en in een vroegtijdiger stadium gedetecteerd .
  • Daarnaast is de uitgebreidheid van de gedetecteerde letsels beter beoordeelbaar en kunnen meervoudige letsels bij een gekende tumor ook gemakkelijker gedetecteerd worden.

Stralenbelasting en duur van onderzoek bij tomosynthese

Stralenbelasting: de dosis van een 'set' tomosynthese beelden van 1 borst in 1 incidentie komt ongeveer overeen met 1 2D-beeld van die ene borst in 1 incidentie. Vandaar dat men heden dit onderzoek nog alleen maar uitvoert bij de genoemde, gerichte indicaties. Om de stralingsbelasting te reduceren heeft MCH ook voor de PRIME-technologie gekozen die de stralingsdosis met 30 % vermindert. Het is ook mogelijk om een synthetisch 2D-beeld te reconstrueren van al de tomosynthese beelden. Waardoor er dan een stralenreductie is van nog eens 50%.

Men spreekt ervan om in de nabije toekomst alleen nog tomosynthese beelden te nemen, met dan achteraf de 'synthetic view', namelijk de gereconstrueerde beelden vanuit deze tomosynthese beelden. De kwaliteit hiervan is evenwel nog niet optimaal, onder andere voor het evalueren van microverkalkingen.

De duur van enerzijds het onderzoek, maar anderzijds en vooral, de duur van het doorsturen van de beelden naar de PACS, waar ze bekeken worden door de radioloog, is een nadeel. Dit bekijken duurt dan natuurlijk ook iets langer dan enkel naar de 2D-beelden, maar het levert ook meer informatie op. Dus het nadeel is eerder relatief. Ook het doorsturen wordt korter door de snel evoluerende technieken van informatica.

Beslissing tomosynthese ligt bij de radioloog

In MCH zal de radioloog steeds beslissen of het onderzoek zal bestaan uit enkel een 2D-mammografie, of ook een bijkomende tomosynthese. Dit onderzoek heeft nog geen eigen RIZIV-nummer, en zal de patiënt dus ook niet meer kosten dan een 2D-mammografie.