Sinds september 2023 worden patiënten die aan een bepaald kwetsbaarheidsprofiel beantwoorden bij psycholoog Lieve Druppel gezien, binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg (ELP) en de gespecialiseerde psychologische zorg. De conventie moet ervoor zorgen dat deze zorg toegankelijker wordt. Daarnaast verlaagt deze ook de financiële drempel om naar de psycholoog te gaan. Dit betekent dat patiënten aan een gunstig tarief op consultatie komen.

Het gaat hierbij om twee types van psychologische zorg

  1. Eerstelijns psychologische zorg (ELP): direct toegankelijk, kortdurend en/of weinig intensief. Hierbij is er een maximum van acht sessies per jaar voorzien.

Concreet

  • De patiënt betaalt voor een eerste sessie niets;
  • Voor de vervolgsessies 11 euro of 4 euro in geval van verhoogde tegemoetkoming.
  1. Gespecialiseerde psychologische zorg: gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstige onderliggende psychische problemen. Om toegang te krijgen tot deze zorg moet een functioneel bilan opgesteld worden na de eerste sessie én dit in overleg tussen de huisarts en de psycholoog.

Concreet:

  • Er worden maximaal 20 sessies per jaar voorzien;
  • De patiënt betaalt voor een eerste sessie niets;
  • Voor de vervolgsessies 11 euro of 4 euro in geval van verhoogde tegemoetkoming.

Momenteel is er vanuit de overheid niet voldoende budget om alle patiënten binnen deze conventie te ondersteunen. Daarom wordt voorrang gegeven aan patiënten die binnen een bepaald kwetsbaarheidsprofiel vallen (onder meer financiële kwetsbaarheid, sociale kwetsbaarheid, chronische ziekte, zorgberoep,….).