Mogelijks kreeg je van ons recent een factuur en/of creditnota en een getuigschrift toegestuurd over de prestaties van januari.

Je ontving dit schrijven omdat we verplicht zijn deze documenten op te sturen wegens de prijsindexatie 2021.

Het is onnodig het bijgevoegde getuigschrift aan jouw mutualiteit te overhandigen aangezien zij deze prestatie geen twee keer vergoeden. De ontvangen creditnota en nieuwe factuur mag je bewaren voor jouw klassement, je hoeft er verder niets mee te doen.

Wij verwachten enkel de betaling van de oorspronkelijke ontvangen factuur, jou toegezonden met verzenddatum 20.02.2021.

Mogen wij je vriendelijk vragen om voor eventuele bijkomende inlichtingen een e-mail te sturen naar Invoice@mchinfo.be.