Wegens werken, zal op 6, 7 en 8 mei de hoofdingang van MCH Leuven afgesloten zijn.
Je bereikt MCH via de ondergrondse parking, neem de lift of trap.


A cause du travail, l'entrée principale de MCH Leuven sera fermée les 6, 7 et 8 mai.
Vous pouvez accéder à MCH par le parking souterrain, prends les escaliers ou l'ascenseur.


Due to works, the main entrance of MCH Leuven will be closed on May 6, 7 and 8.
You can reach MCH via the underground parking, take the elevator or stairs.

Interessante links voor patiënten

Inzage en afschrift

Verslagen die zijn opgesteld na 1 mei 2017 kan je inkijken via mynexuzhealth.

Inloggen kan met de nexuzhealthcodekaart, elektronische identiteitskaart of via itsme®.

Verslagen van vóór 1 mei 2017 kan je bekomen via de ombudsdienst door een afschrift of kopie op te vragen. Vul het nodige document in en bezorg het via e-mail of per post aan de ombudsdienst.

Als patiënt kan je een vertrouwenspersoon aanwijzen om je bij te staan of om je patiëntendossier op te halen.

Aanvraag tot verbeteren of vervolledigen van persoonsgegevens in het patiëntendossier kan via onderstaand formulier.

Indien je van huisarts verandert, kan je vragen om een kopie van jouw dossier over te dragen om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Inzage na overlijden

Na overlijden van de patiënt is enkel onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk via de zorgverlener.

Privacyverklaring MCH

MCH past het Privacybeleid toe conform de General Data Protection Regulation (GDPR) wet.