COVID-test FAQ

Afspraak maken

Indien er geen afspraken meer beschikbaar zijn in het COVID-testpunt MCH Leuven en en COVID-testcentrum ELZ Druivenstreek dan wil dit zeggen dat alle tijdsloten zijn ingevuld. Onze medewerkers kunnen hier niets aan veranderen. We raden aan om op een andere datum een afspraak te maken. Je kan ook steeds nagaan of er in een ander testcentrum plaats is op de gewenste datum.

Testcentra

1. Testresultaat

Om je persoonlijke COVID-testcertificaat te verkrijgen, installeer je de CovidSafeBE-app via de App Store of Google Play op je mobiel toestel.

Aanmelden in de app

 • Open de app en maak een taalkeuze.
 • Beantwoord drie vragen die uitwijzen welke COVID-certificaten voor jou beschikbaar zijn.
 • Meld je aan met digitale ID, Itsme of eHealth.
 • Je testcertificaat is beschikbaar.
 • Klik op downloaden of bewaren.

Via een overheidswebsite

Gebruik je liever een website? Dan kan je terecht op onderstaande websites om jouw certificaat te downloaden.

Per post

Op vraag kan je jouw testcertificaat ook per post ontvangen.

 • Bel het nummer 078 78 78 50.

 • Van zodra het resultaat gekend is (binnen 24 uur) ontvang je een SMS of e-mail met een link naar het rapport.
 • Klik op de ontvangen link in de SMS of e-mail.
 • Je wordt automatisch doorgestuurd naar Lab Online.
 • Meld je aan door te klikken op “ Klik hier om een code te versturen naar **********”
 • Je ontvangt een 6-cijferige toegangscode per SMS
 • Geef deze code in en klik op “Toepassen”.
 • Je hebt nu toegang tot je rapport.
 • Klik op downloaden of afdrukken.

2. Digitaal coronacertificaat

Het COVID-certificaat zou volgens afspraak vanaf 1 juli 2021 bruikbaar worden in alle EU-lidstaten. België zal 2 weken daarvoor, vanaf half juni, de certificaten beschikbaar maken. Dit betekent echter niet dat landen de COVID-certificaten vanaf half juni zullen kunnen lezen of aanvaarden.


Een COVID-certificaat:


Belangrijk: Op het Europese testcertificaat wordt het tijdstip van jouw testafname omgezet naar de wereldwijde standaardtijd (UTC). Dat is twee uur vroeger dan de Belgische zomertijd.

Bij het scannen van de QR-code wordt de tijd in Belgische zomertijd ingeladen dus verlies je geen 2 uur. Op het certificaat staat wel UTC tijd maar binnen de QR-code staat de tijd correct op de Belgische tijdszone.


 1. een vaccinatiecertificaat : een certificaat is al beschikbaar na 1e prik, na de 2e prik wordt er een nieuw certificaat aangemaakt. De meeste EU-landen zullen ALLEEN een certificaat van VOLLEDIGE vaccinatie aanvaarden. Meestal zullen landen dit certificaat ook pas aanvaarden vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.
 2. een testcertificaat van een PCR-test (geen sneltest of zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid van dit certificaat kan per land afwijken.
 3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. De geldigheid van dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.

Op het certificaat staan gegevens zoals

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Datum van afgifte
 • Informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19,
 • Een unieke identificatiecode (QR-code).

De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de 3 landstalen (Nederlands, Frans en Duits).


Het COVID-certificaat is gratis.

 • Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost in MCH 50 euro.
 • Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro.
 • De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Ja, niet residenten kunnen hun coronacertificaat uploaden via mijngezondheid.be.

Testresultaat opvragen als niet-resident is mogelijk via mijngezondheid.be

 • klik door naar: “Resultaat via CTPC-code”

Meerderjarige kinderen moeten zelf aanmelden op een digitaal kanaal om certificaten terug te vinden. Lukt dit niet? Een papieren certificaat (alleen voor vaccinatiecertificaten, niet voor test- of herstelcertificaten) kan de ouder wel telefonisch opvragen als je het rijksregisternummer van jouw kind kent. Het certificaat wordt dan verzonden naar de woonplaats van het kind.

Minderjarige kinderen

Kinderen jonger dan 6 jaar hebben doorgaans geen certificaat nodig om te kunnen reizen (geen vaccinatie-, test- of herstelcertificaat). Landen zijn vrij om hier afwijkende regels te hanteren. Je kijkt op de Europese website Reopen om dit na te gaan. Je kan op mijngezondheid.be minderjarige kinderen koppelen aan uw toegang.

 • Meld je aan met jouw eigen digitale sleutels (eID, token, mobiele code, itsme, ...). Indien je minderjarige kinderen hebt, krijg je na aanmelden een scherm waarin je kan kiezen om in naam van jezelf aan te melden (Burger) of om aan te melden in naam van jouw kind.
 • Daarna zal je de test- of herstelcertificaten van jouw minderjarige kinderen kunnen zien.

Kinderen van 6 tot 12 jaar hebben voor sommige landen een certificaat nodig en van 12 tot 18 jaar hebben ze net als volwassenen een certificaat nodig om te kunnen reizen.

 • Kijk op de Europese website Reopen om de regels per land na te gaan.
 • Vanaf 1 juli zullen dat nog meestal test- en herstelcertificaten zijn. Van zodra de leeftijdsgroep gevaccineerd wordt, komen er ook vaccinatiecertificaten voor deze doelgroep.

Meer informatie over het digitaal coronacertificaat vind je hier.

3. Facturatie

U onvangt de factuur in de maand volgend op de maand van de testafname.


Het labo ontvangt samen met de test ook de "corona test prescription code" (CTPC). Deze 16-cijferige code kan u krijgen van uw (huis)arts, contact tracing center, via een ingevuld Passenger Locator Form (PLF) of hebt u zelf online aangevraagd via mijngezondheid.be.

Aan deze code is de identiteit van de patiënt, de testindicatie (TP-code) en terugbetaling gekoppeld. Het labo kan deze codes enkel verifiëren. Wij kunnen deze niet aanmaken of corrigeren. Op basis hiervan wordt de factuur gemaakt.

Indien u van ons een factuur ontvangt met een prijs van 50€ is een van onderstaande situaties mogelijk:

 • Het betrof een niet-terugbetaalde code (TP0119).
 • We ontbreken een labo-aanvraag van de arts of een code die wijst op terugbetaling.

Uw huisarts kon op geen enkel moment een terugbetaalde code aanvragen in het kader van een reis/event. U kon eventueel wel zelf een terugbetaalde code online aanvragen (via mijngezondheid.be) en deze code aan uw huisarts geven om te gebruiken bij de testafname.

Let op: bij het aanvragen van een test op www.mijngezondheid.be is er een vinkje "Ik wens een betalende test". Bent u zeker dat u dit vinkje niet hebt aangevinkt?

Indien uw test aangevraagd werd met een betalende code (TP0119) en u meent dat u op dat moment toch recht had op een terugbetaalde code, kan u na betaling contact opnemen met uw ziekenfonds voor een terugbetaling. Het RIZIV heeft bevestigd dat er in een aantal gevallen ten onrechte een betalende code kan zijn uitgedeeld en heeft hiertoe een regeling uitgewerkt met de ziekenfondsen.

Daarnaast heeft u mogelijk wel recht op een terugbetaalde test (vb. na hoogrisicocontact, terugkeer uit rode zone, ...) maar heeft u geen Belgische mutualiteit. In dit geval zijn uw verzekeringsgegevens onbekend en ontvangt u een factuur ten laste, samen met een document waarmee u terugbetaling kan vragen van uw eigen verzekering. Het factuurbedrag is afhankelijk van de RIZIV nomenclatuur op dat moment.


Gedurende een korte tijd werd de RIZIV pseudo-arts voor COVID-testen hernoemd naar "Drive-in Tervuren". Deze pseudo-arts wordt voor vele COVID-testen gebruikt, ook als u niet in Tervuren bent geweest. Dit heeft verder geen gevolgen en mag u negeren.

4. Meer informatie

Reisadvies naar landen buiten de EU vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.

Je doet er goed aan de regels van het land van bestemming voor vertrek na te kijken. Je vindt reisadvies op de Europese website Reopen en op info-coronavirus.be. Er zijn per land nog afwijkende regels mogelijk.



Sciensano publiceerde een tabel met de maatregelen bij aankomst in België vanuit het buitenland.